1.Historijsko/povijesno područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca
2.Mjesto i ostaci povijesne/historijske građevine Burićeva - Burića kuća u Jajcu
3.Mjesto i ostaci povijesne/historijske građevine - Crkva Presvete Bogorodice u Jajcu, sa pokretnim naslijeđem koga čine pet ikona s ikonostasa
4.Graditeljska cjelina Crkva sv. Ive u Podmilačju
5.Graditeljska cjelina - Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethiju, 1528. godine) sa Zvonikom sv. Luke u Jajcu
6.Povijesna građevina Dizdareva ili Ženska džamija
7.Dom AVNOJ-a u Jajcu sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila
8.Područje i ostaci graditeljske cjeline - Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom
9.Povijesni spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca
10.Historijsko/povijesno gradsko područje Jajca
11.Historijski/povijesni spomenik - Katakombe u Jajcu
12.Istorijska/povijesna građevina - Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2) u Jajcu
13.Kršlakova stara kuća u Jajcu
14.Povijesni (antički sakralni) spomenik - Mitrej u Jajcu
15.Mjesto povijesne/historijske građevine -Musafirhana u Jajcu
16.Historijsko/povijesno područje – Nekropola sa stećcima u Vincu, općina Jajce
17.Graditeljska cjelina – Omerbegova kuća u Jajcu
18.Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca
19.Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu
20.Graditeljska cjelina - Zgrada finansija (Niža stručna škola), Stara osnovna škola (Niža muzička/glazbena škola) i Saračeva kuća (Šarenica) u Jajcu
21.Povijesna/historijska građevina - Sinanbegova ili Okića džamija
22.Povijesni/historijski spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu
23.Historijsko/povijesno područje – Stari grad Komotin, općina Jajce
24.Historijsko/povijesno područje – Stari grad Vinac
25.Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu
26. Zgrada u ul. Varoš 11, historijski/povijesni spomenik
27. Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a
28. Zgrada željezničke stanice Šipad
29. Židovsko/Jevrejsko groblje u Jajcu